Kimyasal enjeksiyon sistemleri uygulaması özellikle Delta Yapı Ltd. firması, UK Construction & Technologies Ltd. ortaklığı ile sektörde en iyi işlem yapan bir şirkettir. Alanında uzmanlık sahibi bir çalışma ekibi ile faaliyetlerini sürdürmektedir. Yaşayan yapı ve inşaat sektöründe profesyonel olarak hizmet sunmaktadır.  Statik Proje ve Çelik Konstrüksiyon İmalatları, Endüstriyel Zemin Kaplamaları, Su Yalıtımı, Konsolidasyon-Restorasyon sorunlarını gelişmiş teknolojik ürünler ve cihazlar vasıtasıyla çözümler üretmektedir. Delta Yapı LTD. firmasının sunduğu çözümler arasında kimyasal enjeksiyon sistemleri önemli bir rol üstlenmektedir.

 Kimyasal Enjeksiyon Nedir?

Sıvı yapısal mamullerin beton ya da kaya alanı içerisinde mevcut olan boşluklara, zemin çerisine ve beton içinde oluşmuş çatlaklara uygulanır. Bu uygulama kuvvetli basınç kullanılarak enjekte edilmesi nedeniyle kimyasal enjeksiyon sistemleri uygulaması olarak ifade edilmektedir.

Kimyasal enjeksiyon sistemleri inşaat mühendisliği alanına girmekte olup büyük bir öneme sahip olan alanda kullanılmaktadır. Tren tünelleri, metro inşaatları, karayolları gibi çeşitlilik gösteren yapısal alanlarda zeminin sağlamlaştırılması ve doldurulması amacıyla kullanılmaktadır. Binaların temel atma gibi pek çok işlemleri de içine alan uygulamaları kapsamaktadır.

 İşlemin Gayesi

Yer altındaki kayaların arasında mevcut durumda doğal bir boşluk bulunur. Bu boşlukların doldurulması, uzun süreli dayanıklılığa sahip bir zeminin sağlanması için öncelik olarak yapımı gerçekleştirilen bir işlem olma özelliği taşır. Yeraltı, kaya olsa da olmasa da çatlaklar ve boşluklar barındıran bir ortamdan oluşmaktadır. Kimyasal enjeksiyon sistemleri kullanılarak yer altındaki suların sızdırmazlıkları ve mevcut ise yumuşaklıkları ortadan kaldırmayı sağlamaktadır.

Özet olarak bu sistem, zemine çok daha dayanıklı bir özellik kazandırılarak üzerine inşaat yapılabilir bir özellik kazandırmaktır. Bu tekniğin diğer özelliği de zemin içerisindeki su ile kimyasal tepkimeye girmesi neticesinde çok katı kaya etkisinin ort

kimyasal-enjeksiyon-sistemleri

kimyasal-enjeksiyon-sistemleri

aya çıkmasının sağlanmasıdır. Tüm bunların yanında deprem gibi yıkıcı etkiye sahip doğal afetlere karşı dayanıklı, sağlam bir zemin oluşturulması sağlanmaktadır.

 Kimyasal Enjeksiyon Sistemleri Uygulama Teknikleri

2 çeşit uygulama tekniği bulunmaktadır. Bunlar; Kimyasal enjeksiyon ve Çimentolu enjeksiyon şeklindedir. Her iki uygulama şeklinde de ortak kimyasal özellik bulunmaktadır. Zemine enjeksiyon işlemi yapılan ister çimento şerbeti olsun ister kimyevi ürün uygulaması zemin içindeki suyla birleşmesi durumunda kimyasal tepkimeye girmeleridir. Bu tekniklerin önemli bir diğer özelliği de dayanıksız betonların yer altında kalan çelik boruların taşınma kapasitesini attırıcı etki yaratmaktır.

 Kullanım Alanları

Kimyasal enjeksiyon sistemleri kullanımının gerçekleştirildiği alanların çeşitliliği hızlı bir artış göstermektedir. Özellikle de mevcut durumdaki teknolojik gelişmeler doğrultusunda geliştirilen uygulama tekniği daha da kimyevi manada önemli bir değer kazanmış hale gelmiştir. Bu durum neticesinde bu uygulama tekniğine bir hayli çok artış eğilimi ortaya çıkmaktadır.

  •  Bu tekniğin öne çıkan genel olarak kullanım alanları arasında:
  •   Zeminlerin güçlendirilmesi ve uzun vadeli dayanıklılığa kavuşmasının sağlanmasında.
  •   Barajlarda meydana gelebilecek su sızma durumları ve su kaçaklarında.
  •   Büyük ebatlı tünellerde meydana gelebilecek olası su birikintilerinin ve su sızma durumlarının önlenmesinde kullanımı gerçekleştirilmektedir.

İnşaat mühendisliği sektöründe kullanılan uygulama sistemleri hızlı bir biçimde gelişmeye devam eden teknoloji ile beraber sisteme pek çok yenilikler kazandırmıştır. Tüm bu yenilikler kimyasal enjeksiyon uygulamalarının sağlamlığı ve uygulama teknikleri bakımından çok büyük önem barındırmaktadır. Büyük önem barındıran kimyasal enjeksiyon su jeti hızında çalışır. Sondaj uygulaması gerçekleştirilerek hesaplanmış olan derinliğe indirilir ve derinliğe indirildikten sonra çok hızlı bir biçimde işlem gerçekleştirilir ve sonrasında yavaşça çıkarılır.

İnşaatların temellerinin atılması esnasında kullanılan bu sistemle, beton kolonlar arasında mevcut olan en küçük çatlaklardan girip doldurma işlemi gerçekleştirir. Bunun neticesinde de yapıların çok sağlam temeller üzerine inşa edilmesi sağlanmış olur. Uygulama işlemi esnasında kullanılacak olan kimyasal enjeksiyon sistemleri ürününün, kayanın içerisine girme şekline göre farklılık gösterebilmektedir.

Özellikle toprak olan zemini çok daha fazla istikrarlı yapıda muhafaza eder. Ayrıca dolgu için ürün olarak uygulama esnasında bina yapmaya olanak sağlayan bir teknik olma özelliği taşır. Arzu edilen toprak kalitesinin elde edilmesi için uygulanan bir kimyevi tekniktir. Böylelikle yağmur suyu etkisi yaratarak suyu emer ever nemlenerek harap duruma gelmiş toprağı iyileştirir. Bu özelliği sayesinde önemli bir uygulama olma özelliği barındırmaktadır. Yine kimyasal enjeksiyon sistemleri tekniği nem ve kil gibi kimyevi durumlara karşı son derece etkili çözüm sağlayan yöntemler arasında öne çıkıyor.